7786644786_cb0edd77c1_m Data 09.03
Ocena
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Content marketing. Dobra forma reklamy i ograniczenia prawne

 

Content marketing to usługa, która polega na pisaniu dobrych jakościowo tekstów. To definicja mocno skrócona. W szerszym zamyśle chodzi o pozyskiwanie klientów, budowanie marki, publikowanie atrakcyjnych treści, dzięki którym skłonimy potencjalnych klientów do zakupów w naszej firmie. Niestety content marketing to też ograniczenia prawne.

Content marketing to pewno rodzaju autoreklama. W swojej definicji reklama ma na celu przekazywanie informacji o produktach lub usługach, a jej celem jest zachęcenie odbiorcy do zakupu produktu lub skorzystania z usługi za pomocą prezentowania ich zalet, czy też przedstawiania w formie, która może zaciekawić przyszłego klienta. Odbiorca powinien wiedzieć, że ma do czynienia z reklamą.

Nawet jeśli treść ma charakter obiektywnego przekazu informacji, to jednak u jej podstaw leży korzyść materialna, jaką zazwyczaj uzyskuje na przykład dziennikarz lub bloger piszący konkretny tekst. W takim przypadku trudno jest mówić o obiektywizmie, skoro osoba publikująca daną treść, a jednocześnie oceniająca pozytywnie produkt lub usługę otrzymuje w zamian korzyści, np. określone wynagrodzenie. Idealnie widać to na przykładzie chociażby blogerek modowych, które w zamian za dostęp do najnowszej kolekcji ubrań chwalą daną markę na swoim blogu. Gdzie jest granica i czego nie można reklamować?

Granica w przekazanie reklamowym

Aby poznać ograniczenia w reklamie należy wczytać się w ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Głównym celem ww. regulacji jest uniemożliwienie podejmowania działań noszących znamiona praktyk nieuczciwej konkurencji. A właśnie do tego rodzaju praktyk można zaliczyć również reklamę, np. wykorzystującą konkurencyjne marki do promowania swoich produktów, bądź usług. Co jeszcze? Wśród czynów nieuczciwej konkurencji wspomniane regulacje wskazują również na nieuczciwą lub zakazaną reklamę, za którą uznaje się:

• reklamę sprzeczną z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiającą godności człowieka,
• reklamę wprowadzającą klienta w błąd i mogącą przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,
• reklamę odwołującą się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,
• wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji,
• reklamę, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Tego nie możesz reklamować

Ograniczenie prawne co do form reklamy to jedno, inna sprawa to fakt, że polskie prawo nie zezwala na żadne formy reklamy dotyczące określonych branż. I tak nie można reklamować alkoholu (za wyjątkiem piwa), notariuszy, radców prawnych, czy też lekarzy.

Najbardziej skomplikowana sprawa jest z alkoholem. Ustawodawca zabrania jakiejkolwiek publicznej formy rozpowszechniania znaków towarowych związanych z napojami zawierającymi alkohol lub też symboli graficznych z nimi związanymi, a także nazw i kształtów geograficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, które mają służyć ich popularyzacji. Na gruncie przepisów wspomnianej ustawy jedynie reklama piwa nie jest całkowicie zakazana. Tego rodzaju reklama jest dozwolona wówczas, gdy zostaną spełnione odpowiednie warunki. Przede wszystkim zgodnie z art. 131 ust. 1 pkt 1-8 ustawy reklama piwa nie może być adresowana do osób małoletnich oraz przedstawiać takich osób, nie powinna również zawierać stwierdzeń sugerujących, że alkohol wpływa na rozwiązywanie problemów, nie może zachęcać do nadmiernego spożycia produktów alkoholowych oraz nie może uzależniać jakości piwa od zawartości alkoholu. Ponadto reklama piwa nie może kojarzyć się z relaksem, wypoczynkiem, czy też atrakcyjnością seksualną lub sprawnością fizyczną, a także z sukcesem życiowym lub zdrowiem. W mass mediach istnieje zakaz reklamy piwa w godzinach od 6.00 do 20.00.

Notariusza nie można reklamować, ponieważ ten działa, jako osoba zaufania publicznego i jest zobowiązana do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Reklama notariuszy to więc czyn świadczący o nieuczciwej konkurencji. Notariusz ma możliwość jedynie założenia strony internetowej oraz umieszczenia tablic informujących o miejscu znajdowania się kancelarii. Uwaga: za formę reklamy uważa się nawet wypowiedź notariusza lub wypowiedź powiązanej z nim osoby, która zachęca do skorzystania z usług indywidualnie wskazanego notariusza. Podobnie wygląda kwestia reklamy radców prawnych.

Szczęście do reklamy nie mają lekarze oraz weterynarze. Oni, zgodnie z ustawą, są uprawnienie jedynie do informowania o rodzaju wykonywanych zabiegów.

Wykorzystaj furtkę

Content marketing daje możliwość obiektywnego poinformowania o działalności wyżej wymienionych podmiotów. Można to zrobić poprzez przekazywanie obiektywnych informacji i tworzenie poradników, które mają potencjalnie pomóc klientom zainteresowanym danym produktem lub usługą. posób przekazywania informacji w większości przypadków powinien opierać się na takiej formie, aby nie zawierała ona zachęty do skorzystania z danego produktu.

Podziel się!
  • Facebook
  • del.icio.us
  • Twitter
  • Wykop
  • Google Buzz

Leave a Reply

*

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane